Fixed Cloud VPS

VPS Cloud 1

1 CPU Core, 1 GB RAM, 25 GB Pure SSD, 1000 GB Bandwidth

VPS Cloud 2

2 CPU Core, 2 GB RAM, 40 GB Pure SSD, 2000 GB Bandwidth

VPS Cloud 3

2 CPU Core, 4 GB RAM, 60 GB Pure SSD, 3000 GB Bandwidth

VPS Cloud 4

4 CPU Core, 8 GB RAM, 100 GB Pure SSD, 4000 GB Bandwidth

VPS Cloud 5

6 CPU Core, 16 GB RAM, 200 GB Pure SSD, 5000 GB Bandwidth